FOGSZABÁLYZÓK

Fogszabályozással kapcsolatos gyakori kifejezések

Image - Fogszabályozással Kapcsolatos Gyakori Kifejezések - Main article banner
MEGOSZTÁS

Rendszeres havi kontrollkezelések fogszabályozót viselő páciensek számára. A rugalmas gyűrűket kicserélik és a drótíveket szükség szerint beállítják vagy cserélik.

Elülső

A száj elejének irányában, különösen a metsző- és szemfogaknál.

Készülék

Bármely fogakhoz kapcsolt vagy levehető eszköz, melynek rendeltetése a fogak mozgatása, az állkapocs pozíciójának módosítása, vagy a fogak végső helyükön tartása a bracketek eltávolítása után. Ide tartozik a kivehető fogszabályozó, a zablaív stb.

Fogszabályozó ív

Egy olyan huzal, amelyet a bracketek tartanak a helyén, és a fog mozgását irányító vezetősínként működik.

Gyűrűk

Az elasztikus rögzítőknek vagy ligatúráknak is nevezett apró gumigyűrűk tartják a helyén a fogszabályozó ívet. Többféle színben létezik.

Harapás

Szaknyelven okklúziónak nevezik, a felső és alsó fogsor találkozásának típusát jelenti.

Harapásemelő

Akril készülék, amely a hátsó fogak összeérésének megakadályozása révén csökkenti a túlharapást.

Rögzített fogszabályozó készülék

Ez egy fix fogszabályozó, amely a felső vagy alsó elülső fogak belső felületére rögzített huzalból áll. Rendeltetése a fogakat a jelenlegi pozíciójukban tartani.

Ragasztás

Az a folyamat, amely során a bracketeket vagy más fix készülékeket a fogakra rögzítik egy speciális, nem mérgező ragasztóval.

Bracket

Egy kicsi, fogászati ragasztóval vagy pánttal közvetlenül a fogakra rögzített négyzet. A bracketek bilincsként működve tartják a fogakat a helyükre mozgató fogszabályozó ívet. Készülhetnek fémből vagy átlátszó anyagból, és helyezhetik őket a fogak külső vagy belső felületére.

Fogszabályzó tubus

A néha egyszerűen csak „horognak” hívott apró fémhorgokat a bracketek vagy a fog külső részére ragasztják. Rendeltetési céljuk a gumik vagy más segédelemek megtartása.

Gumilánc

A "power chain" néven is ismert folyamatos gumilánc több bracketre hurkolódik és a fogak közötti távolság csökkentésére szolgál.

Keresztharapás

Az alulharapásnak is hívott jelenségről akkor beszélhetünk, amikor a felső állkapocs fogai harapáskor az alsó fogsor belső részére érkeznek.

Dekalcifikáció

A néha „fehér hegnek” is hívott, fogakon megjelenő fehér, meszes nyom, a hosszabb ideig el nem távolított lepedék következménye.

Mélyharapás

Az általában túlharapásként ismert jelenségről akkor beszélünk, amikor a felső elülső fogak harapáskor túlságosan átfedik az alsó elülső fogakat.

Diasztéma

Két fog közötti rés.

Rugalmas rögzítő

Az a „gyűrűnek” is hívott apró gumigyűrű, amely a fogszabályozó ívet a helyén tartja. Többféle színben létezik.

Gumik

Másképpen gumiszalagok, amelyeket a bracketeken található horgokra rögzítenek hogy a felső és az alsó állcsontot átlósan összekapcsolják. A rugalmasság fenntartása érdekében a páciensnek naponta 3-4 alkalommal cserélnie kell őket. Hacsak az orvos másképp nem rendeli, a gumiszalagokat mindig viselni kell, kivéve fogmosás, fogselymezés vagy nagyobb étkezések során.

Funkcionális készülékek

Ezek olyan készülékek, amelyek a beszéd, az evés és a nyelés által kiváltott izomtevékenységet a fogak mozgatására, az állkapcsok összehangolására és a felső vagy az alsó állkapocs növekedésének stimulálására használják. Ortopédiai készülékként is ismertek, és olyan eszközök tartoznak ide, mint az ortopédiai korrektorok, aktivátorok, bionátorok, Frankel-készülékek, Herbst-készülékek és a Twin block.

Hawley-féle retenciós készülék

A leggyakoribb és felismerhetőbb típusú retenciós készülék. A fogak elülső részét körülölelő fémhuzalhoz csatlakoztatott akrillemezből készül.

Zablaív (Headgear)

Szájon kívül viselt készülék, melynek szerepe a fogak mozgatása vagy a növekedés befolyásolása. A zablaívet egy áll-, nyak- vagy fejzablával rögzítik a fejhez. Ez 2 gumiszalaggal csatlakozik a fogakhoz, amelyek a zablaívet a fogakon található horgokhoz kapcsolják.

Herbst-készülék

Olyan rögzített készülék, amelyet egy növésben lévő, fejletlen alsó állkapoccsal rendelkező páciensnél használnak. Az alsó állkapcsot egy előre mutató pozícióban tartja a túlharapás csökkentése és a beteg arcprofiljának javítása érdekében.

Tartóív

Az ilyen típusú készülékek közé tartoznak a lingual ívek, a távtartók és a transzpalatinális ívek, amelyeket általában az őrlőfogak helyzetének fenntartására használnak. Ezek olyan fémszalagokból állnak, amelyek körbeölelik az egymással a szájpadláson áthaladó fémhuzalokkal vagy szalagokkal összekapcsolt őrlőfogakat.

Áttörésben visszamaradt fog

Olyan fog, amely nem tud kibújni a fogínyből, általában a csont vagy a környező fogak helyzete miatt.

Invisalign fogszabályzó

A fogak elhelyezkedésének szabályozására szolgáló, 18-30 átlátszó műanyag sínből álló rendszer. Ezek a sínek levehetőek, és ennél a módszernél nincsenek a hagyományos készülékeknél megszokott bracketek vagy huzalok.Az Invasilign fiatal gyerekeknél nem alkalmazható, csak felnőttek és tinédzserek számára elérhető.

Ligatúra

Acél vagy fémrögzítőnek is nevezett vékony huzal, amely a fogszabályozó ívet tartja a helyén.

Lip bumper

Műanyag bevonatú huzal, amely az alsó fogakra rögzített bracketekhez csatlakozik, hogy helyet hozzon létre a fogak és az ajak között.

Malokklúzió

Egyszerűen megfogalmazva egy „rossz harapás”, azaz a fogak illeszkedése nem megfelelő.

Mandibula

Az alsó állkapocs

Maxilla

A felső állkapocs

Fémgyűrűk

Más néven ligatúrák. Rozsdamentes acélból készült gyűrűk, amelyeket a fogakra ragasztanak. Körülölelik az egyes fogakat és rögzítőfelületet biztosítanak a bracketek számára.

Vegyes fogazat

Az az állapot, amikor a gyerekeknek maradó fogaik és tejfogaik is vannak.

Szájüregi sebek

A szájüregi sebek az érdes bracketek, huzalok vagy más készülékek okozta irritáció következményei. Ezek gyakoriak, amikor a páciensek először használják a fogszabályozókat.

Okklúzió

Azaz „harapás”, az a mód, ahogyan a felső és alsó fogsor harapáskor találkozik.

Nyitott harapás

Ennél a harapástípusnál vannak olyan területek, ahol a felső és az alsó fogsor egyáltalán nem érintkeznek.

Állcsontsebészet

Ezt a sebészi beavatkozást az állcsontok egymáshoz való viszonyának kiigazítása érdekében hajtják végre. Csak extrém esetekben ajánlott.

Túlharapás

Erről a jelenségről akkor beszélünk, amikor a felső elülső fogak harapáskor túlságosan átfedik az alsó elülső fogakat.

Overjet

A felső és az alsó fogak felülete közötti távolság egy túlharapásban.

Fogszabályozás (orthodontológia)

A görög „ortho” (jelentése helyes, igaz, egyenes), és az „odont” (jelentése fog) szavakból álló kifejezés a fogászat azon ágát jelöli, amely az arc szabálytalanságainak diagnózisára, megelőzésére és kezelésére szakosodott. A praxis magában foglalja a korrekciós eszközök tervezését, alkalmazását és ellenőrzését, hogy a fogakat, az ajkakat és az állkapcsokat megfelelően összehangolja és elérje az arc egyensúlyát.

Fogszabályozó szakorvos

Olyan szakorvos, aki a fogorvosi egyetem után posztgraduális képzés keretében elvégezte az akkreditált fogszakorvosi képzést. Minden fogszabályozó szakorvos fogorvos, de nem minden fogorvos fogszabályozó szakorvos.

Fogászati viasz

Nem toxikus viasz, amelyet a bracketek vagy huzatok fölé tesznek az irritáció enyhítésére. Kaphatók a drogériákban vagy beszerezheti a fogorvosától.

Szájpadlás

A száj felső boltozata.

Szájpadlástágító

Olyan széthúzható készülék, amely a felső állkapocs szélesítésére szolgál. A foghoz rögzítése történhet ragasztással vagy fogászati fémgyűrűkkel.

Pendex/pendulum

Két nagyon hasonló készülék, mindegyiket 4 fogászati gyűrűvel rögzítik a fogakhoz. Rendeltetési céljuk, hogy a felső őrlőfogakat a száj hátsó része felé mozgassák. Előnyük, hogy feleslegessé teszik a zablaív használatát.

Gyökérhártya

Az a kötőszövet, amely a fogakat körülöleli (íny).

I. fázis

Korai, általában 7-10 éves korban végzett fogszabályozó kezelés, amikor egyaránt vannak a gyermeknek tej- és maradó fogai. A kezdeti szakasz célja bizonyos rendellenességek, például szabálytalan fogsor és növekedési problémák kezelése, amelyek könnyebben kijavíthatók, ha a páciens még fiatal. Az I. fázis pácienseinek szinte mindig szükségük van egy teljes fogszabályozóra (II. fázis) egy későbbi időpontban.

II. fázis

Erre az „aktív kezelésként” vagy „teljes fogszabályozóként” is ismert fázisra akkor kerül sor, amikor valamennyi maradandó fog megjelent.

Hátsó

A száj hátsó része, különösen az őrlő- és kisőrlő fogak.

Power chain

A C chain néven is ismert eszköz egy olyan folyamatos gumilánc, amely több bracketre hurkolódik, és a fogak közötti távolság csökkentésére szolgál.

Quad helix

Hurkolt huzalokkal működő készülék a felső állkapocs tágítására. Az alulharapás korrigálására használják.

Helyfenntartó készülék

A fogszabályozó kezelés után a fogak új helyükön történő stabilizálására szolgáló, kivehető készülék. Általában műanyagból és huzalokból készül. Ön kaphat rögzített helyfenntartó készüléket is, amely általában az alsó vagy felső fogak hátsó részére felragasztott huzalokból áll.

Szájpadlásív-tágító

Ez a többnyire akrilból készült készülék 3 csavart használ a szájpadlás ívének tágítása érdekében.

Önligírozó bracketek

Ezeknél az ív fixálását nem egyenként felhelyezett gumikarikák, hanem a bracketekre épített, nyíló és záródó fémkapcsok végzik. A hagyományos bracketeknél általában kisebbek, de nem elérhetők átlátszó vagy fogszínű változatban. Az önligírozó bracketek kisebb súrlódást jelentenek, mint a hagyományosak, így a kezelést gyakran gyorsabbá és hatékonyabbá teszik.

Szeparáló

Tágítónak is hívott gumigyűrűk vagy fémrugók, amelyek beférnek a fogak közé, és a fogászati gyűrűk felhelyezéséhez szükséges kis hely kialakítására szolgálnak. Ha ilyenekre van szükség, 2 vagy 3 nappal a fogszabályozó felhelyezése előtt teszik fel őket.

Távtartó

Apró fémszerkezet, amely egy, a fogat körülölelő gyűrűből és egy nyitott hurokból áll. A fogak közötti hely fenntartására használják, így a maradó fognak van helye előtörni.

Rugók

A fogszabályozó íven a bracketek között elhelyezett fémrugók, amelyek a fogak közti rések összenyomására, széthúzására, nyitására vagy zárására szolgálnak.

Harapásemelő

A temporomandibuláris ízületi rendellenesség (TMJ szindróma) és az arcfájdalom kezelésére szolgáló átlátszó műanyag sín. Mind a felső, mind pedig az alsó fogakon is viselhető.

TMJ

A temporomandibuláris (a koponyát és alsó állkapcsot összekötő) ízület. Gyakran használják a fájdalmas állkapocs-rendellenesség, a TMJ szindróma megnevezésére.

Positioner

Átlátszó műanyagból készült, fogvédőszerű eszköz, amely a fogszabályozó eltávolítása után apró fogmozgások létrehozására és a harapás beállítására szolgál.

Twin block fogszabályozó készülék

Az alsó állcsont növekedésének stimulálására használt, 2 részből álló készülék, amely megakadályozza a folyamat alatt a felső állcsont előre irányuló növekedését.