FOGROMLÁS ÉS FOGSZUVASODÁS

Lyukas fogak kezelése: mit tegyünk szuvasodó fogakkal?

MEGOSZTÁS

A lyukas, fájó fog egy olyan kellemetlen jelenség, amitől mindenki gyorsan meg szeretne szabadulni. Ehhez olyan speciális kezelésre van szükség, amely eltávolítja a károsodott részeket, helyreállítja a szuvasodás okozta sérüléseket és megszünteti a fájdalomérzetet. Lássuk, milyen beavatkozásokat ajánlanak a fogorvosok.

A különböző fogszuvasodások kezelése

Az őrlőfogak rágófelületének barázdáiban kialakuló lyukakat rágófelületi szuvasodásnak hívjuk. Ezek a fogmosáskor nehezebben elérhető, hátsó őrlőfogakon jelentkeznek, ahol a rágófelületi barázdákban könnyen összegyűlnek a szuvasodást okozó baktériumok. Az el nem távolított baktériumok a fog felületét kikezdő savakat termelnek, ez pedig kimarja a fogzománcot.

Szerencsére a fogszuvasodás számos módszerrel kezelhető, a választott beavatkozás pedig a szuvasodás mértékének függvénye, amelyet a fogorvos állapít meg. Tekintsük át a lehetőségeket, a legenyhébb tünetektől a legsúlyosabbakig.

A rágófelületi és fogközi lyukak tömése

A közepestől súlyosig terjedő szuvasodások leggyakoribb kezelési módja a fogtömés. Fogtömés alkalmával a fogorvos az érintett fogat kifúrja, eltávolítja a lyukból a foganyagot, majd a kifúrt lyukba helyezett megfelelő tömőanyaggal fejezi be a kezelést, helyreállítva a fogstruktúra korábbi erősségét. Bár a legtöbb tömés kompozit tömőanyagból készül, több ettől eltérő anyag is szóba kerülhet. A rágófelületen, az őrlőfogakon keletkező lyukak tömése ellenállóbb anyagot igényelhet, például aranyat vagy ezüstöt. Fogközi lyukak esetén, ahol a tömés kívülről látszik, a fogorvos esztétikai okokból dönthet kompozit tömőanyag használata mellett, amely vonzóbb külsőt kölcsönöz a páciensnek. A szuvasodás súlyosságától és kialakulási helyétől függően a fogorvos meg fogja állapítani, melyik az adott lyuk kezelésére leginkább alkalmas lehetőség.

Súlyosan károsodott fogak megmentése koronával

A fogszuvasodás súlyosabb eseteiben, - amikor a fog anyagának túl nagy hányada veszett el, - a fogorvos dönthet korona felhelyezéséről. Lehet olyan súlyosan kilyukadt fog, amely igen nagy méretű tömést igényel. Egy nagy tömés azonban fokozhatja a fog megrepedésének majd széttörésének kockázatát. Az ilyen szintű sérülés korrekciójakor a fogorvos megkísérelheti a fog megmentését, melynek során a fog maradékát kijavítja, végül pedig fém- vagy porcelánkoronával fedi le azt.

Foggyökércsatornák – a fogidegeket érintő szuvasodások orvoslása

Amikor a szuvasodás okozta károsodás túl mélyen hatol be egy fogba ahhoz, hogy az normál módon tömhető legyen, a fogorvos javasolhatja a fog gyökérkezelésének elvégzését. A fog védelmét biztosító zománcon áttört fogszuvasodást rendszerint a dentin még megállítja. A dentinbe túl mélyen behatoló szuvasodás esetén károsodhatnak a foggyökérben található idegek, így ilyenkor a probléma csak gyökérkezeléssel orvosolható. Gyökérkezeléskor a fogorvos eltávolítja a sérült idegeket, valamint az őket körülvevő szöveteket, vagyis a pulpát, és a területet gyökértömő anyaggal tölti ki. Ha a gyökérkezelés bizonyos mennyiségnél több anyag eltávolítását igényelte, a fogorvos dönthet úgy, hogy a gyökérkezelést követően a fogra koronát helyez fel.

Foghúzás, mint végső lehetőség

A szuvasodás elleni kezelés következő szintje a foghúzás, amely általában az utolsó lehetőség, ha a probléma fenti kezelések egyikével sem szüntethető meg. Ilyen beavatkozást csak akkor végeznek, ha fogszövetek pusztulása az állkapocscsont elfertőződésével fenyeget. Könnyen hozzáférhető lyukas fogak esetén a foghúzás egyszerűen, tehát bemetszés és anesztézia nélkül is elvégezhető. A foghúzás után foghiány keletkezik, tehát a kihúzott fog helye üresen marad. Az eltávolított fog helyére fogpótlás, híd vagy implantátum helyezhető.